Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kontakt

Kierownik studiów doktoranckich
dr hab inż. arch. Marek Czyński
marek.czynski@zut.edu.pl


Dziekanat studiów doktoranckich
mgr inż. Grażyna Dukiewicz
gdukiewicz@zut.edu.pl
(91) 449-48-17